Bơm chìm nước thải Henglong (Grampus) có phao đính kèm
Bơm chìm nước thải Henglong (Grampus) có phao đính kèm

Bơm chìm nước thải Henglong (Grampus) có phao đính kèm

Liên hệ

Bơm chìm nước thải có phao đính kèm 

1Hp 1/22o/50Hz 

motor 2 cực