Bộ nối nhanh (coupling) TOS-2
Bộ nối nhanh (coupling) TOS-2

Bộ nối nhanh (coupling) TOS-2

Liên hệ

Bộ nối nhanh TOS-2 (50mm) dùng cho các loại bơm chìm nước thải 0.5-1HP (Henglong-Grampus, HCP, Tuzsumi, ebara, pentax...Hàng có sẵn.


Bộ nối nhanh TOS-2 (50mm) dùng cho các loại bơm chìm nước thải 0.5-1HP (Henglong-Grampus, HCP, Tuzsumi, ebara, pentax...Hàng có sẵn.

Sản phẩm liên quan